Οδός Ελαιώνων, Πάροδος Σ. Βέμπο
57008 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Χάρτης: 40.664383, 22.860532
Τηλ.: 2310 464419
Fax : 2310 464490
Ε-mail: info@nadokidz.com

Γιάννης Φλώρος
Δορυλαίου 10
55133 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 456528, Κιν.: 6947 202327